Vanliga frågor och svarÄr du intresserad av en lokal eller lägenhet? Använd i så fall ansökningsformuläret för respektive objekt i första hand för att din anmälan ska komma rätt direkt.

Vid snabb temperaturförändring kan det hända att det under en kortare tid upplevs som kallare i lägenheten tills dess att värmesystemet hunnit höja temperaturen tillräckligt för att kompensera för det snabba fallet i temperatur utomhus. Detta sker helt automatiskt och kräver ingen extra åtgärd. Se även till så att du inte har täckt över dina element med något som kan hindra värmen från att spridas. Om det fortfarande är kallt under en längre period ber vi dig skicka in en felanmälan så får vi undersöka det.

I varje fastighets soprum framgår det vilken typ av sopor man får slänga och hur de ska sorteras.

Uppsägning av ditt hyreskontrakt ska göras skriftligt. Detta görst enklast genom att du mailar oss på kundservice@cdsfastigheter.se. Du kan även skicka ett brev per post till CDS Belica Holding AB, Box 46, 433 21 Partille


Om du bor i en nyproducerad lägenhet så får du inte renovera eller måla om den.

Om du inte bor i en nyproducerad lägenhet så får du renovera din lägenhet på egen bekostnad ja, men arbetet måste vara fackmannamässigt utfört, annars kan du komma att bli ersättningsskyldig vid utflytt.

Vi strävar efter att erbjuda alla våra hyresgäster ett rökfritt boende.

Förutom hälsoproblem så leder rökning inomhus till en rad andra problem. Bland annat:

- Brandfara då risken för bran ökar
- Problem med fastighetens ventilation då röksensorer riskerar att stänga av hela systemet
- Försämring av lägenheten
- Försämrad trivsel

Om du bryter mot rökfritt boende kan du komma att bli ersättningsskyldig för eventuella kostnader som uppstår i lägenheten eller fastigheten i samband med rökningen.

Därför ber vi alla våra hyresgäster att undvika att röka inomhus. Undvik också rökning på gemensamma ytor som gården, i anslutning till entréer och på parkeringen.


Har du behov av att anpassa din lokal för din verksamhet? Vi hjälper gärna till om vi kan så hör av dig till oss för en dialog om vilka möjligheter som finns.


- Förvara gärna dina saker i plastlådor.

- Kontakta ditt försäkringsbolag om du undrar över försäkringar vid förrådsförvaring.

- Se till så att du har bra lås.