CDS Belica Holding AB

Vi äger och förvaltar komersiella fastigheter i Göteborg, Partille och Lerum med fokus på hyreslägenheter och verksamhetslokaler.

Idag äger och förvaltar vi över 70 hyreslägenheter samt över 100 lokaler med allt ifrån butiker till kontor och lager.

Vår affärsidé är att köpa, bygga, förvalta och förädla fastigheter långsiktigt. Att erbjuda ett tryggt boende och stora möjligheter till utveckling i våra lokaler. Samt att utveckla fantastiska miljöer som bidrar till allmänheten.